Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten is bedoeld voor mensen van wie de klachten het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn.

Vaak begint het met een 'klein geheimpje'. Zomaar een paar druppels urine verliezen tijdens inspanning, de ontlasting niet op kunnen houden of juist moeilijk kwijt kunnen. Velen schamen zich ervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan, niet meer te sporten. Het zelfrespect neemt af, evenals het zelfvertrouwen, de sociale contacten lijden eronder. Gelukkig kan bekkenbodem fysiotherapie hier de uitkomst bieden! In veel situaties zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden. Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet.

Met de oefeningen krijgt u een actieve rol in uw behandeling en kunt u nieuwe problemen helpen voorkomen. U ontwikkelt een beter spiergevoel en gaat bewuster om met het gebied rond uw bekken. Doordat u een beter inzicht krijgt in de oorzaken en gevolgen van uw incontinentie, kunt u er ook beter mee omgaan.