Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.


Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht wel eens verstoord? Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam.

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?


De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

De geriatriefysiotherapie is er op gericht dat de spierkracht op peil blijft, dat de gewrichten zo mobiel als mogelijk blijven en dat het uithoudingsvermogen zich op een bij de leeftijd passend niveau handhaaft. Ouderen zijn heel goed trainbaar, en over het algemeen voelen getrainde ouderen zich beter, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Hierdoor verbeterd uw lichamelijk functioneren en wordt verdere achteruitgang voorkomen, waardoor u zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren in uw dagelijkse handelingen. Ook adviseert de geriatriefysiotherapeut u bij het kiezen van de juiste hulpmiddelen en eventuele aanpassingen in uw thuissituatie. Overlegt indien nodig met wijkverpleging, mantelzorgers, huisarts, ergotherapeut, familieleden en de ouderenadviseur.