ParkinsonNet
Fysiotherapie Dieze Oost is in Zwolle aangesloten bij het ParkinsonNet en een geregistreerd behandelcentrum voor dystonie patiënten (torticollis spasmodica). Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen).


Fyranet (Reuma Netwerk Zwolle)
Er is in de behandeling van reumapatiënten veel veranderd. Er is veel onderzoek gedaan naar medicijnen, maar ook naar oefentherapie en de effecten hiervan (GRADIT). Om een goede zorg te garanderen is samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners belangrijk. Een aantal voordelen van het Fyranet zijn de zogenaamde 'korte lijntjes' onderling, de uniforme aanpak in de behandeling (wetenschappelijk onderbouwd) en zorgverleners die weten wat zij van elkaar mogen verwachten.


ClaudicatioNet
ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatio-therapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt.